Malarz

We wrześniu 2014r. wybrałem się w inną niż zazwyczaj podróż, bo pieszą pielgrzymkę do Santiago de Compostela. Nie niosłem ze sobą życzeń, ani nawet podziękowań. Po prostu szedłem przed siebie. Po powrocie z Hiszpanii, zakupiłem sztalugę, podobrazie, pędzle i farby. Dwa lata później, 110 obrazów ozdabiało wnętrze mojego domu.

O stworzeniu nowego stylu w malarstwie dowiesz się więcej odwiedzając stronę:

http://orapizmkonopka.eu

Do WIRTUALNEJ GALERII zaprasza Cię orapista Krzysztof Konopka

 

Krzysztof Konopka, in September 2014 chose a different journey than he usually does, because it was the walking pilgrimage to Santiago de Compostela. He didn’t have any wishlist or even thanks. He simply went ahead. Having returned from Spain, he bought an easel, canvas, brushes and paints. Two years later, 110 paintings adorned his house.

Learn more about the creation of a new style in painting at:

http://orapizmkonopka.eu

 For VIRTUAL GALLERY invites you orapist Krzysztof Konopka